Kamerstukken in dossier 34287

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (3362 kB)

  Eindrapportage van het onderzoek milieueffectrapporten in Nederland: kwaliteit en kwantiteit

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  25-03-2020 2019-2020 34287, nr. 26 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (9 kB)

  Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn); Brief regering; Rapport “Milieueffectrapporten in Nederland: kwaliteit en kwantiteit”

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 34287, nr. 26 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (11 kB)

  Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn); Verslag van een nader schriftelijk overleg met vervolgvragen over onafhankelijke toetsing van milieueffectrapportages

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 34287, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (9 kB)

  Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn); Brief van de minister van I&W ter aanbieding van het rapport 'Milieueffectrapporten in Nederland : kwaliteit en kwantiteit'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 34287, nr. N Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1217 kB)

  Milieueffectrapporten in Nederland : kwaliteit en kwantiteit : ministerie van infrastructuur en Waterstaat (Arcadis, 22 januari 2020, 68 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  10-03-2020 2019-2020 34287, nr. N Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn); Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat over uitstel van de beantwoording van vervolgvragen over onafhankelijke toetsing van milieueffectrapportages

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 34287, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (13 kB)

  Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minster van I&W over onafhankelijke toetsing van milieueffectrapportages

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 34287, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (13 kB)

  Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Infrastructuur Waterstaat over onafhankelijke toetsing van milieueffectrapportages

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 34287, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (15 kB)

  Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn); Verslag van een schriftelijk overleg inzake beantwoording vragen over de concept-handreiking "Passende scheiding van Functies bij Project-mer"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-06-2017 2016-2017 Kamerstuk 34287, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (677 kB)

  Concept-Handreiking Passende Scheiding van Functies bij Project-MER

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  04-04-2017 2016-2017 34287, nr. H Eerste Kamer der Staten-Generaal