Kamerstukken in dossier 34287

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 34287, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn); Amendement; Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat wanneer er milieuaspecten aan de orde zijn waarvan een significant effect op het milieu en in het verlengde daarvan op de volksgezondheid te verwachten is er een verplichting bestaat tot monitoring van deze effecten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34287, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn); Amendement; Amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber dat regelt dat het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage verplicht wordt voor alle project-MER procedures in de Wet milieubeheer en in de Omgevingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34287, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn); Motie; Motie van het lid Van Veldhoven over de handreiking of modelverordening met de Kamer bespreken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34287, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn); Motie; Motie van het lid Van Tongeren over altijd onafhankelijk advies van de Commissie voor de m.e.r. bij voorgenomen mijnbouwactiviteiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34287, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn); Motie; Motie van het lid Van Tongeren over verhoging van het aantal vrijwillige MER-adviezen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34287, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn); Motie; Motie van het lid Van Tongeren over alleen MER-adviezen laten uitbrengen door de Commissie voor de m.e.r.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34287, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn); Amendement; Amendement van het lid Van Veldhoven dat regelt dat het bevoegd gezag bij monitoring aanwijzingen kan geven in verband met de huidige en toekomstige vergelijkbaarheid van monitoringsgegevens

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34287, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat het bevoegd gezag bij monitoring aanwijzingen kan geven in verband met de huidige en toekomstige vergelijkbaarheid van monitoringsgegevens

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 34287, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn); Amendement; Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 7 dat verduidelijkt dat monitoring door het bevoegd gezag voorgeschreven moet worden als dat in het belang van het milieu noodzakelijk is

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 34287, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal