Kamerstukken in dossier 34255

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet loonbelasting 1964 en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot uitbetaling van pensioen in pensioeneenheden (Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden); Geleidende brief; Geleidende brief

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-07-2015 2014-2015 Kamerstuk 34255, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet loonbelasting 1964 en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot uitbetaling van pensioen in pensioeneenheden (Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden); Brief lid / fractie; Aanbiedingsbrief bij tweede nota van wijziging inzake Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden (Kamerstuk 34 255)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34255, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet loonbelasting 1964 en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot uitbetaling van pensioen in pensioeneenheden (Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden); Nota van wijziging (initiatiefvoorstel); Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34255, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verbetering van premieregelingen (Wet verbeterde premieregeling) ; Amendement; Amendement van het lid Ulenbelt dat regelt dat een pensioenfonds verplicht is aanspraken over te nemen, indien aanspraken worden overgedragen aan een (beroeps)pensioenfond en de deelnemer reeds aanspraken op dat pensioenfonds heeft

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34255, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verbetering van premieregelingen (Wet verbeterde premieregeling) ; Amendement; Amendement van het lid Aukje de Vries dat regelt dat contractspartijen bij een variabele pensioenovereenkomst met collectieve risicodeling voor het beleggingsrendement de mogelijkheid krijgen om af te wijken van de hoofdregel dat de default een vaste uitkering is

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34255, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verbetering van premieregelingen (Wet verbeterde premieregeling) ; Amendement; Amendement van het lid Van Weyenberg dat regelt dat er zowel in de individuele als in de collectieve variant met de risicovrije rente wordt gerekend, zodat er een gelijk speelveld ontstaat

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34255, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verbetering van premieregelingen (Wet verbeterde premieregeling) ; Amendement; Amendement van het lid Van Weyenberg dat regelt dat de deelnemer voor de toetreding tot een toedelingskring kan kiezen in welke vorm hij zijn uitkering wil ontvangen en bij welke uitvoerder hij deze uitkering kan ontvangen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34255, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verbetering van premieregelingen (Wet verbeterde premieregeling) ; Amendement; Amendement van het lid Omtzigt dat regelt dat de projectierentes gelijk worden getrokken tussen pensioenfondsen en verzekeraars waarbij wordt gekozen voor risicovrije rente

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34255, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verbetering van premieregelingen (Wet verbeterde premieregeling) ; Amendement; Amendement van het lid Van Weyenberg c.s. ter vervanging van nr. 15 dat regelt dat er zowel in de individuele als in de collectieve variant met de risicovrije rente wordt gerekend, zodat er een gelijk speelveld ontstaat

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34255, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verbetering van premieregelingen (Wet verbeterde premieregeling) ; Motie; Motie van het lid Aukje de Vries over onderzoek naar de bijdrage van banksparen aan een beter pensioen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34255, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal