Kamerstukken in dossier 34191

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (346 kB)

  Besluit van ..-..-.... houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde technische onvolkomenheden en omissies te herstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  13-06-2018 2017-2018 34191, nr. 37 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (43 kB)

  Nota van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  13-06-2018 2017-2018 34191, nr. 37 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van VWS teneinde misslagen en omissies te herstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-03-2017 2016-2017 Kamerstuk 34191, nr. 36 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (79 kB)

  Staatsblad 2016, 349

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  14-11-2016 2016-2017 34191, nr. 35 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016); Brief regering; Besluit van 19 september 2016, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-11-2016 2016-2017 Kamerstuk 34191, nr. C;35 Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34191, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (46 kB)

  Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34191, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Ypma (t.v.v. 34 191, nr. 23) over een alternatief voor de diagnosegegevens

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34191, nr. 34 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016); Amendement; Nader gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Van der Burg ter vervanging van nr. 27 dat regelt dat de ministeriële regeling, bedoeld in artikel 7.4.0, vierde en vijfde lid, een limitatieve opsomming bevat respectievelijk kan bevatten van de gegevens die ten behoeve van de doelen, genoemd in het eerste lid, worden verstrekt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34191, nr. 32 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp ter vervanging van nr. 21 dat regelt dat voor zover de gegevens die ten behoeve van de beleidsinformatie verwerkt worden onder de Jeugdwet persoonsgegevens zijn, deze slechts verwerkt mogen worden voor zover zij geanonimiseerd worden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34191, nr. 33 Tweede Kamer der Staten-Generaal