Kamerstukken in dossier 34160

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 34160, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd; Amendement; Amendement van het lid Siderius over het ontkoppelen van keuzedelen van specifieke kwalificaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34160, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd; Amendement; Amendement van het lid Bisschop dat regelt dat het bevoegd gezag kan bepalen dat keuzedelen gedeeltelijk een instellingsspecifieke invulling krijgen indien dat voor het realiseren van de uit de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag voortvloeiende identiteit van de desbetreffende instelling noodzakelijk is

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34160, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd; Amendement; Amendement van het lid Bisschop dat regelt dat het bevoegd gezag in het jaarverslag geen verantwoording hoeft af te leggen ten aanzien van de keuzedelen die niet gekoppeld zijn aan een kwalificatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34160, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd; Amendement; Amendement van het lid Rog dat regelt dat het bevoegd gezag gemotiveerd kan afwijken van de verplichte keuzeonderdelen en deze ruimte naar eigen inzicht kan invullen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34160, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd; Motie; Motie van het lid Siderius over verminderen van de administratieve rompslomp in het mbo

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34160, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd; Motie; Motie van het lid Siderius over verminderen van het hoge ziekteverzuim onder docenten op het mbo

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34160, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd; Motie; Motie van het lid Siderius over schrappen van de verplichte rekentoets uit het curriculum van het mbo

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34160, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd; Motie; Motie van de leden Van Meenen en Rog over het examen rekenen uit het basisdeel halen voor beroepen waarvoor rekenen niet relevant is

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34160, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd; Amendement; Amendement van het lid Lucas c.s. ter vervanging van nr. 9 over het laten meetellen van keuzevakken bij de slaag-zakregeling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34160, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal