Kamerstukken in dossier 34108

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-12-2014 2014-2015 Kamerstuk 34108, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 34108, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies); Amendement; Amendement van het lid Dijkgraaf dat regelt dat betalingen inzake huurprijzen en premies voor de zorgverzekering worden uitgezonderd van het verbod tot inhouding op het minimumloon

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 34108, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies); Amendement; Amendement van het lid Ulenbelt waarmee naast de werkgever en diens opdrachtgever ook alle overige opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk worden en waardoor de ketenaansprakelijkheid vervalt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 34108, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies); Amendement; Amendement van het lid Ulenbelt waarmee de aansprakelijkheid van werknemer en (hoofd)opdrachtgevers voor de voldoening van het loon uitgebreid wordt met de voldoening van andere op geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 34108, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies); Amendement; Amendement van het lid Ulenbelt waarmee de werknemer naast aanspraak op het verschuldigde loon ook aanspraak op een bedrag ter compensatie krijgt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 34108, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies); Amendement; Amendement van lid Ulenbelt dat regelt dat de werknemer die zonder succes een vordering tot uitbetaling van het verschuldigde loon heeft ingesteld tegen de werkgever en/of diens opdrachtgever en een wachtperiode van zes maanden in acht heeft genomen, de hoofdopdrachtgever aansprakelijk kan stellen voor de voldoening van het verschuldigde loon, indien de vordering inhoudt dat gedurende ten minste drie opeenvolgende maanden minder dan 90% van het verschuldigde loon of minder dan 90% van het toepasselijke minimumloon is voldaan

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 34108, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies); Amendement; Amendement van het lid Van Weyenberg waarmee duidelijk wordt gemaakt dat de werkgever de inspectie informeert over de identiteitsvaststelling door een afschrift te verstrekken.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 34108, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies); Motie; Motie van het lid Ulenbelt over intrekken van de tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 34108, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies); Motie; Motie van het lid Ulenbelt over het verhalen van niet betaalde facturen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 34108, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal