Kamerstukken in dossier 34049

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (51 kB)

  Brief aan de Algemene Rekenkamer over de Bankenunie

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  03-07-2015 2014-2015 34049, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening bankentoezicht); Brief regering; Reactie op de motie van de leden Merkies en Omtizgt over controlebevoegdheden voor de Europese Rekenkamer (Kamerstuk 34 049, nr. 15)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-07-2015 2014-2015 Kamerstuk 34049, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening bankentoezicht); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-04-2015 2014-2015 Kamerstuk 34049, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (26 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening bankentoezicht); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2015 2014-2015 Kamerstuk 34049, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (11 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening bankentoezicht); Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 34049, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening bankentoezicht); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Merkies en Omtzigt (t.v.v. 34049, nr. 10) over controlebevoegdheden voor de Europese Rekenkamer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 34049, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (27 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening bankentoezicht); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 34049, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening bankentoezicht); Amendement; Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. dat regelt dat de termijnen in het vergunningstraject voor het aanvragen van een bankvergunning niet worden verlengd van 13 naar 26 weken en van 26 weken naar 48 weken.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 34049, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening bankentoezicht); Motie; Motie van de leden Merkies en Omtzigt over controlebevoegdheden voor de Europese Rekenkamer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 34049, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening bankentoezicht); Motie; Motie van het lid Merkies over de bevoegdheid om bestuurders heen te zenden dan wel hun aanstelling tegen te houden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 34049, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal