Kamerstukken in dossier 34045

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 34045, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen); Amendement; Amendement van het lid Siderius dat ertoe strekt dat gemeenten verplicht worden jaarlijks minimaal 25% van de individuele gastouders te inspecteren via de GGD.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 34045, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen); Motie; Motie van de leden Kooiman en Siderius over toezicht op gastouders

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 34045, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen); Amendement; Amendement van de leden Yücel en Siderius ter vervanging van nr. 8 dat ertoe strekt dat het adviesrecht van de oudercommissie over prijswijzigingen in stand blijft.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 34045, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen); Motie; Motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over het jaarlijks monitoren van het aantal oudercommissies

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 34045, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen); Motie; Motie van het lid Yücel c.s. over geschikte vormen van alternatieve ouderraadpleging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 34045, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Nulmeting oudercommissies

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34045, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen); Brief regering; Reactie op motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over het jaarlijks monitoren van het aantal oudercommissies en motie van het lid Yücel c.s. over geschikte vormen van alternatieve ouderraadpleging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34045, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen); Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 34045, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Brief van de VNG over Uitvoeringstoets Wetsvoorstel versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 34045, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal