Kamerstukken in dossier 34045

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2559 kB)

  Nulmeting oudercommissies

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  06-12-2016 2016-2017 34045, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (10 kB)

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen); Brief regering; Reactie op motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over het jaarlijks monitoren van het aantal oudercommissies en motie van het lid Yücel c.s. over geschikte vormen van alternatieve ouderraadpleging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34045, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-04-2015 2014-2015 Kamerstuk 34045, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (13 kB)

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-04-2015 2014-2015 Kamerstuk 34045, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (9 kB)

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen); Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 34045, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (29 kB)

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 34045, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen); Amendement; Amendement van de leden Yücel en Siderius ter vervanging van nr. 8 dat ertoe strekt dat het adviesrecht van de oudercommissie over prijswijzigingen in stand blijft.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 34045, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen); Amendement; Amendement van het lid Siderius dat ertoe strekt dat het adviesrecht van de oudercommissie over prijswijzigingen in stand blijft.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 34045, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen); Motie; Motie van de leden Kooiman en Siderius over toezicht op gastouders

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 34045, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de aanpassing van het klachtrecht voor ouders, de wijziging van het adviesrecht van de oudercommissie en enkele andere aanpassingen (Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen); Amendement; Amendement van het lid Siderius dat regelt dat de grens van 50 kinderen en 50 gastouders waarboven het voor kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen verplicht is een oudercommissie in te stellen wordt verlaagd naar 30 kinderen respectievelijk 30 gastouders.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 34045, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal