Kamerstukken in dossier 34008

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-09-2014 2013-2014 Kamerstuk 34008, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie); Nota van wijziging; Derde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 34008, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie); Amendement; Amendement van het lid Lodders dat de verplichting voor de pensioenuitvoerder tot het voor een ieder op de website beschikbaar stellen van informatie beperkt tot het beschikbaar stellen van informatie aan de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 34008, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie); Amendement; Amendement van het lid Krol dat ertoe strekt het mogelijk te laten blijven, óók het te bereiken (bruto) pensioen te tonen op het uniform pensioenoverzicht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 34008, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie); Amendement; Amendement van het lid Krol dat beoogt het mogelijk te laten blijven, óók het te bereiken (bruto) pensioen te tonen op het uniform pensioenoverzicht waarbij bij premieovereenkomsten het gehanteerde rentepercentage en de gehanteerde rentestand wordt vermeld

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 34008, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie); Amendement; Amendement van het lid Krol dat regelt dat ook lijfrenten worden opgenomen in het pensioenregister

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 34008, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie); Amendement; Amendement van het lid Madlener dat ertoe strekt de in de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling opgenomen publicatiemogelijkheid van DNB, om inzicht te geven in de financiële situatie van een pensioenfonds, om te zetten in een verplichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 34008, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie); Amendement; Amendement van de leden Lodders en Vermeij ter vervanging van nr. 11 dat de verplichting voor de pensioenuitvoerder tot het voor een ieder op de website beschikbaar stellen van informatie beperkt tot het beschikbaar stellen van informatie aan de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 34008, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Krol ter vervanging van nr. 13 dat beoogt het mogelijk te laten blijven, óók het te bereiken (bruto) pensioen te tonen op het uniform pensioenoverzicht waarbij bij premieovereenkomsten het gehanteerde voorbeeldrendement en de gehanteerde rentestand worden vermeld

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 34008, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie); Amendement; Amendement van het lid Omtzigt dat regelt dat pensioenuitvoerders verplicht zijn om bij het elektronisch verzenden van pensioeninformatie aan een deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde de informatie via een beveiligde en centraal beheerde Pensioen Berichtenbox te verzenden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 34008, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal