Kamerstukken in dossier 33988

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015); Amendement; Amendement van het lid Van Weyenberg dat het vereiste voor premiekorting jongere werknemer verlaagt van 32 uren naar 24 uren per week zodat er meer jongeren aan het werk kunnen worden geholpen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-12-2014 2014-2015 Kamerstuk 33988, nr. 28 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 33988, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (138 kB)

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 33988, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (10 kB)

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015); Brief regering; Reactie over het recht op AOW-partnertoeslag bij beëindiging recht op WW-uitkering

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 33988, nr. 31 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (6 kB)

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Omtzigt ter vervanging van nr. 24 dat regelt dat een deelnemer altijd de mogelijkheid heeft om zijn pensioen in te laten gaan samen met zijn AOW

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 33988, nr. 32 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (9 kB)

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Omtzigt ter vervanging van nr. 8 dat onder meer voorziet in de verplichting om vrijwillige afkoop van het pensioen alleen na de AOW-ingangsdatum te laten plaatsvinden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 33988, nr. 26 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015); Amendement; Amendement van het lid Ulenbelt c.s. ter vervanging van nr. 25 dat ertoe strekt dat gemeenten bij een aanvraag voor bijstand niet uitgekeerde pensioengelden niet tot de middelen kunnen rekenen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 33988, nr. 27 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015); Amendement; Amendement van het lid Vermeij c.s. ter vervanging nr. 23 dat regelt dat een klein pensioen kan worden uitgesteld tot de maand volgend op de datum waarop een gewezen deelnemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en dat het pensioen ook meteen in die maand wordt afgekocht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 33988, nr. 29 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Weyenberg ter vervanging van nr. 28 dat het vereiste voor premiekorting jongere werknemer verlaagt van 32 uren naar 24 uren per week zodat er meer jongeren aan het werk kunnen worden geholpen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 33988, nr. 30 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Ulenbelt c.s. ter vervanging van nr. 19 dat ertoe strekt dat gemeenten bij een aanvraag voor bijstand niet uitgekeerde pensioengelden niet tot de middelen kunnen rekenen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 33988, nr. 25 Tweede Kamer der Staten-Generaal