Kamerstukken in dossier 33966

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (15 kB)

  Herziening van de regels over toegelaten instellingen (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting); Brief ter aanbieding van het verslag van de evaluatie van de herziene Woningwet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-02-2019 2018-2019 Kamerstuk 32769, nr. S Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (669 kB)

  Evaluatie van de herziene Woningwet : verslag (Ministerie van BZK, 22 februari 2019, 91 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  26-02-2019 2018-2019 32769, nr. S Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (472 kB)

  Evaluatie van de herziene Woningwet : cijfermatig overzicht 2014-2017 (Ministerie van BZK, 22 februari 2019, 44 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  26-02-2019 2018-2019 32769, nr. S Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1344 kB)

  In regels kun je niet wonen : Evaluatie Extern Toezicht Woningwet 2015 (Ministerie van BZK, 13 juli 2018, 76 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  26-02-2019 2018-2019 32769, nr. S Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1850 kB)

  Evaluatie Woningwet - Ervaringen (Ministerie van BZK, Companen, 30 juli 2018, 152 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  26-02-2019 2018-2019 32769, nr. S Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1498 kB)

  Lokale ervaringen rond woonvisies, prestatieafspraken en huurdersparticipatie (Ministerie van BZK, Companen, 3 oktober 2018, 47 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  26-02-2019 2018-2019 32769, nr. S Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Woningwet in verband met het tijdelijk uitbreiden van het werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders; Brief inzake Onderzoek Woonvisies 2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-07-2017 2016-2017 Kamerstuk 32769, nr. R Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Integrale visie op de woningmarkt; Brief regering; Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-01-2017 2016-2017 Kamerstuk 32847, nr. 289 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (157 kB)

  Besluit Holland-Rijnland

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  07-09-2016 2015-2016 32769, nr. Q Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (159 kB)

  Besluit U16

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  07-09-2016 2015-2016 32769, nr. Q Eerste Kamer der Staten-Generaal