Kamerstukken in dossier 33880

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Initiatiefnota van het lid Jadnanansing "Elke mbo’er een goede stage; borging stagebegeleiding en stagegarantie bij het mbo"; Geleidende brief; Geleidende brief

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33880, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Initiatiefnota van het lid Jadnanansing "Elke mbo’er een goede stage; borging stagebegeleiding en stagegarantie bij het mbo"; Verslag van een notaoverleg; Verslag van een notaoverleg, gehouden op 22 september 2014, over de Initiatiefnota van het lid Jadnanansing "Elke mbo’er een goede stage; borging stagebegeleiding en stagegarantie bij het mbo"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-09-2014 2014-2015 Kamerstuk 33880, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Initiatiefnota van het lid Jadnanansing "Elke mbo’er een goede stage; borging stagebegeleiding en stagegarantie bij het mbo"; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Jadnanansing en Lucas (t.v.v. 33880, nr. 8) over een onderzoek naar de barrières die werkgevers ervaren bij het aanbieden van stageplaatsen en leerwerkplekken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33880, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Initiatiefnota van het lid Jadnanansing "Elke mbo’er een goede stage; borging stagebegeleiding en stagegarantie bij het mbo"; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Jadnanansing c.s. (t.v.v. 33880, nr. 9) over uitzicht op een diploma op mbo-niveau 2 voor jongeren voor wie de generieke taal- en rekeneisen te hoog zijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33880, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  SBB Barometer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 33880, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Initiatiefnota van het lid Jadnanansing "Elke mbo’er een goede stage; borging stagebegeleiding en stagegarantie bij het mbo"; Brief regering; Reactie op de moties van de leden Jadnansing, Lucas en Van Meenen n.a.v. het notaoverleg op 22 september 2014 over de initiatiefnota ‘Elke mbo’er een goede stage’ over de aard van de stageproblematiek op korte termijn uit te voeren en te onderzoeken welke barrières werkgevers ervaren bij het aanbieden van stageplaatsen en leerwerkplekken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 33880, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Initiatiefnota van het lid Jadnanansing "Elke mbo’er een goede stage; borging stagebegeleiding en stagegarantie bij het mbo"; Initiatiefnota; Initiatiefnota

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33880, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Initiatiefnota van het lid Jadnanansing "Elke mbo’er een goede stage; borging stagebegeleiding en stagegarantie bij het mbo"; Brief regering; Reactie op de initiatiefnota van het lid Jadnanansing 'Elke mbo'er een goede stage; borging stagebegeleiding en stagegarantie bij het mbo'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-07-2014 2013-2014 Kamerstuk 33880, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Initiatiefnota van het lid Jadnanansing "Elke mbo’er een goede stage; borging stagebegeleiding en stagegarantie bij het mbo"; Motie; Motie van het lid Van Meenen over het aanbieden van stageplekken door opdrachtnemers van gemeenten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-09-2014 2014-2015 Kamerstuk 33880, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Initiatiefnota van het lid Jadnanansing "Elke mbo’er een goede stage; borging stagebegeleiding en stagegarantie bij het mbo"; Motie; Motie van de leden Lucas en Jadnanansing over voorstellen voor versterking van de flexibiliteit van het mbo-bestel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-09-2014 2014-2015 Kamerstuk 33880, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal