Kamerstukken in dossier 33816

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 33816, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (144 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 33816, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de enkelvoudige behandeling van het hoger beroep in kantonzaken; Verslag van een schriftelijk overleg inzake beoogd tijdpad wetsvoorstellen 33316, 33488 en 33816

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 33816, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (38 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking); Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 33816, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (14 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-09-2014 2014-2015 Kamerstuk 33816, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (6 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Toorenburg c.s. ter vervanging van nr. 9, dat regelt dat de rechter, op vordering van het openbaar ministerie, de proeftijd bij de voorwaardelijke invrijheidstelling in bepaalde situaties telkens met ten hoogste twee jaar kan verlengen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-09-2014 2013-2014 Kamerstuk 33816, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking); Motie; Motie van de leden Kooiman en Schouw over overeind houden van het aantal contacturen voor cliënten van de reclassering

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2014 2013-2014 Kamerstuk 33816, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking); Motie; Motie van de leden Van der Steur en Recourt over het raadplegen van slachtoffers door het Openbaar Ministerie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2014 2013-2014 Kamerstuk 33816, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking); Motie; Motie van de leden Van der Steur en Recourt over het raadplegen van burgemeesters door het Openbaar Ministerie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2014 2013-2014 Kamerstuk 33816, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking); Motie; Motie van de leden Schouw en Van Der Steur over rapporteren over toepassing en effecten in de recidivemonitor van het WODC

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2014 2013-2014 Kamerstuk 33816, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal