Kamerstukken in dossier 33756

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-09-2013 2013-2014 Kamerstuk 33756, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014); Amendement; Amendement van de leden Schouten en Verhoeven over een evaluatie van de wet drie jaar na inwerkingtreding

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-10-2013 2013-2014 Kamerstuk 33756, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014); Amendement; Amendement van het lid Verhoeven c.s. over het wijzigen van de wijze waarop de opbrengst van Wet herziening behandeling fiscale behandeling eigen woning wordt teruggesluisd.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-11-2013 2013-2014 Kamerstuk 33756, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Conceptregeling vermindering verhuurderheffing 2014

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-11-2013 2013-2014 Kamerstuk 33756, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014); Brief regering; Nadere informatie over Wetsvoorstel maatregelen woningmarkt 2014, toezeggingen uit wetgevingsoverleg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-11-2013 2013-2014 Kamerstuk 33756, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-11-2013 2013-2014 Kamerstuk 33756, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014); Amendement; Amendement van het lid Paulus Jansen over het toepassen van de heffingsvermindering op het ombouwen van kantoren naar onzelfstandige wooneenheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-11-2013 2013-2014 Kamerstuk 33756, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014); Motie; Motie van het lid Paulus Jansen over alleen liberaliseren als er geen gegadigde is om de woning te huren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-11-2013 2013-2014 Kamerstuk 33756, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014); Motie; Motie van het lid Van Klaveren over schrappen van de afbouw van de hypotheekrenteaftrek

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-11-2013 2013-2014 Kamerstuk 33756, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet maatregelen woningmarkt 2014); Motie; Motie van het lid Van Klaveren over afzien van de verhuurderheffing

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-11-2013 2013-2014 Kamerstuk 33756, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal