Kamerstukken in dossier 33719

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (81 kB)

  Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 9 december 2013, over de Wijziging van de Wet aanpassing waterschapsverkiezingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33719, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-01-2014 2013-2014 Kamerstuk 33719, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (42 kB)

  Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33719, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen); Amendement; Amendement van het lid Segers dat ervoor zorgt dat het aantal geborgde zetels wordt verlaagd zodat dit ten minste vijf en ten hoogste zeven bedraagt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33719, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen); Amendement; Amendement van het lid Segers waarmee de eis vervalt dat ten minste één lid van het dagelijks bestuur vertegenwoordiger is van een van de categorieën van belanghebbenden ongebouwd, natuur of bedrijven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33719, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen); Motie; Motie van het lid Schouw over nut en noodzaak van de geborgde zetels

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33719, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen); Motie; Motie van het lid Schouw over een visie op de toekomst van de waterschappen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33719, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen); Motie; Motie van het lid Segers over de bezoldiging van de leden van het dagelijks bestuur

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33719, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen); Amendement; Amendement van het lid Schouw over het afschaffen van geborgde zetels bij waterschappen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33719, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Nota van wijziging Download icon PDF (23 kB)

  Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen); Nota van wijziging; Nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-11-2013 2013-2014 Kamerstuk 33719, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal