Kamerstukken in dossier 33719

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-09-2013 2012-2013 Kamerstuk 33719, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen); Amendement; Amendement van het lid Segers dat ervoor zorgt dat het aantal geborgde zetels wordt verlaagd zodat dit ten minste vijf en ten hoogste zeven bedraagt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33719, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen); Amendement; Amendement van het lid Segers waarmee de eis vervalt dat ten minste één lid van het dagelijks bestuur vertegenwoordiger is van een van de categorieën van belanghebbenden ongebouwd, natuur of bedrijven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33719, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen); Motie; Motie van het lid Schouw over nut en noodzaak van de geborgde zetels

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33719, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen); Motie; Motie van het lid Schouw over een visie op de toekomst van de waterschappen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33719, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen); Motie; Motie van het lid Segers over de bezoldiging van de leden van het dagelijks bestuur

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33719, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 9 december 2013, over de Wijziging van de Wet aanpassing waterschapsverkiezingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33719, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen); Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-09-2013 2012-2013 Kamerstuk 33719, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-09-2013 2012-2013 Kamerstuk 33719, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen); Advies Raad van State en nader rapport; Advies Raad van State en nader rapport

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-09-2013 2012-2013 Kamerstuk 33719, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal