Kamerstukken in dossier 33664

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanpassing van de rijksmediabijdrage en overheveling van het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting; Brief regering; Stand van zaken inzake de uitvoering van de motie Verhoeven over verlagen van de voorgenomen bezuiniging op de regionale omroepen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 33664, nr. 30 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanpassing van de rijksmediabijdrage en overheveling van het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Klein ( t.v.v. 33664, nr 19) over een advies over de optie om het Mediafonds zelfstandig voort te laten bestaan

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33664, nr. 29 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanpassing van de rijksmediabijdrage en overheveling van het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-11-2013 2013-2014 Kamerstuk 33664, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (33 kB)

  Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanpassing van de rijksmediabijdrage en overheveling van het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting; Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-11-2013 2013-2014 Kamerstuk 33664, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (16 kB)

  Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in ver-band met onder meer aanpassing van de rijksmedia-bijdrage en overheveling van het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen van het pro-vinciefonds naar de mediabegroting; Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-11-2013 2013-2014 Kamerstuk 33664, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (22 kB)

  Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanpassing van de rijksmediabijdrage en overheveling van het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-10-2013 2013-2014 Kamerstuk 33664, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanpassing van de rijksmediabijdrage en overheveling van het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Van Dam en Huizing (33664, nr.20) over een evaluatie van de uitwerking van bezuinigingsopties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-10-2013 2013-2014 Kamerstuk 33664, nr. 27 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanpassing van de rijksmediabijdrage en overheveling van het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Segers c.s. (t.v.v. 33664, nr. 25) over de uitkomsten van rechtszaken en beroepsprocedures

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-10-2013 2013-2014 Kamerstuk 33664, nr. 28 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanpassing van de rijksmediabijdrage en overheveling van het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting; Amendement; Amendement van het lid Heerma over het niet aanpassen van de rijksmediabijdrage per 1 januari 2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-10-2013 2013-2014 Kamerstuk 33664, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanpassing van de rijksmediabijdrage en overheveling van het budget voor de bekostiging van de regionale omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting; Motie; Motie van het lid Verhoeven c.s. over verlagen van de voorgenomen bezuiniging op de regionale omroepen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-10-2013 2013-2014 Kamerstuk 33664, nr. 24 Tweede Kamer der Staten-Generaal