Kamerstukken in dossier 33619

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten, houdende vaststelling van een grondslag voor het stellen van kwaliteitseisen over beroepsoefenaren werkzaam in de jeugdzorg en voor het aanwijzen van een kwaliteitsregister; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-05-2013 2012-2013 Kamerstuk 33619, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg; Motie; Motie van het lid Kooiman over geen zorg verlenen aan kinderen als men niet is ingeschreven in het kwaliteitsregister

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33619, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg; Motie; Motie van het lid Kooiman over registratie zorgberoepen aan laten sluiten bij het publiekrechtelijk BIG-register

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33619, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg; Motie; Motie van het lid Kooiman over voorkomen dat gemeenten jeugdzorginstellingen opheffen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33619, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg; Motie; Motie van het lid Bergkamp over aandacht besteden aan waarheidsvinding in opleidingen en permanente educatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33619, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg; Motie; Motie van het lid Ypma over de integrale aanpak uitwerken in het kwaliteitskader en in de opleidingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33619, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg; Brief regering; Aanbieding Kwaliteitskader jeugdzorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 33619, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Kwaliteitskader jeugdzorg. De norm van verantwoorde werktoedeling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 33619, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Bergkamp (t.v.v. 33619, nr. 13) over aandacht besteden aan waarheidsvinding in opleidingen en permanente educatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 33619, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Ypma (33619, nr. 14) over de integrale aanpak uitwerken in het kwaliteitskader en in de opleidingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 33619, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal