Kamerstukken in dossier 33220

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Goedkeuring van het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben (Trb. 2011, 143); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33220, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Goedkeuring van het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben (Trb. 2011, 143); Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33220, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Goedkeuring van het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben (Trb. 2011, 143); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33220, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Goedkeuring van het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben (Trb. 2011, 143); Advies Raad van State en nader rapport; Advies Raad van State en nader rapport

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33220, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Goedkeuring van het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben (Trb. 2011, 143); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-05-2012 2011-2012 Kamerstuk 33220, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Goedkeuring van het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben (Trb. 2011, 143); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-05-2012 2011-2012 Kamerstuk 33220, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting ESM); Brief inzake nazending antwoorden naar aanleiding van technische briefing ESM-verdrag op 5 juni 2012

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-06-2012 2011-2012 Kamerstuk 33221, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting ESM); Motie over het meer transparant maken van het ESM-instituut

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2012 2011-2012 Kamerstuk 33221, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting ESM); Motie over het beginnen van onderhandelingen over een verdragsrechtelijke exitmogelijkheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2012 2011-2012 Kamerstuk 33221, nr. H Eerste Kamer der Staten-Generaal