Kamerstukken in dossier 33057

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële markten (Wet bekostiging financieel toezicht); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33057, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (13 kB)

  Regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële markten (Wet bekostiging financieel toezicht); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33057, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (11 kB)

  Regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële markten (Wet bekostiging financieel toezicht); Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 33057, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (253 kB)

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van richtlijn 2010/78/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot wijziging van de Richtlijnen 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/601/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankenautoriteit) de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2010, L 331) (Wet implementatie Omnibus I-richtlijn); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 6 februari 2012, inzake het tweede pakket wetgeving financiële markten (tweede FM-pakket)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 33021, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (37 kB)

  Regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële markten (Wet bekostiging financieel toezicht); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-01-2012 2011-2012 Kamerstuk 33057, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (17 kB)

  Regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële markten (Wet bekostiging financieel toezicht); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 33057, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Koninklijke boodschap Download icon PDF (1 kB)

  Regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële markten (Wet bekostiging financieel toezicht); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-11-2011 2011-2012 Kamerstuk 33057, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (83 kB)

  Regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële markten (Wet bekostiging financieel toezicht); Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-11-2011 2011-2012 Kamerstuk 33057, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (17 kB)

  Regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële markten (Wet bekostiging financieel toezicht); Advies Raad van State en nader rapport; Advies Raad van State en nader rapport

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-11-2011 2011-2012 Kamerstuk 33057, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (74 kB)

  Regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële markten (Wet bekostiging financieel toezicht); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-11-2011 2011-2012 Kamerstuk 33057, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal