Kamerstukken in dossier 32625

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de wet van … tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (Invoeringswet geluidproductieplafonds); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-02-2011 2010-2011 Kamerstuk 32625, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de wet van … tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (Invoeringswet geluidproductieplafonds); Amendement; Amendement van het lid Wiegman-Van Meppelen Scheppink over het opnemen van de verplichting voor de beheerder om de te nemen maatregelen aan te geven bij verwachtte niet-naleving van het geluidsproductieplafond binnen 5 jaren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32625, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de wet van … tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (Invoeringswet geluidproductieplafonds); Amendement; Amendement van het lid Wiegman-Van Meppelen Scheppink over het ambtshalve verlagen van het geluidsproductieplafond met 0,5 dB nadat is voorzien in 1,5 dB geluidsbeperkende maatregelen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32625, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de wet van … tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (Invoeringswet geluidproductieplafonds); Nota van wijziging; Nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32625, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de wet van … tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (Invoeringswet geluidproductieplafonds); Amendement; Amendement van de leden Paulus Jansen en Leegte over voorhangbepalingen voor de amvb's betreffende geluidproductieplafonds

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32625, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de wet van … tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (Invoeringswet geluidproductieplafonds); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Wiegman-Van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr. 11 over het ambtshalve verlagen van het geluidsproductieplafond

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32625, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de wet van … tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (Invoeringswet geluidproductieplafonds); Amendement; Amendement van het lid Wiegman- van Meppelen Scheppink over het stellen van nadere regels bij amvb over akoestisch onderzoek.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32625, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de wet van … tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (Invoeringswet geluidproductieplafonds); Amendement; Amendement van het lid Paulus Jansen samenhangende met amendement nr. 16 op 32252

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32625, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de wet van … tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (Invoeringswet geluidproductieplafonds); Amendement; Amendement van het lid Wiegman- van Meppelen Scheppink over de bevoegdheid van gemeente bij saneringsplannen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32625, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de wet van … tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van de geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds) (Invoeringswet geluidproductieplafonds); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32625, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal