Kamerstukken in dossier 32420

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-06-2010 2009-2010 Kamerstuk 32420, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98); Brief regering; Verzoek om reactie op briefadvies ACVZ inzake tweede nota van wijziging implementatie Terugkeerrichtlijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-01-2011 2010-2011 Kamerstuk 32420, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98); Verslag (nader, tweede nader etc.); Nader verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-01-2011 2010-2011 Kamerstuk 32420, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het nader verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-03-2011 2010-2011 Kamerstuk 32420, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98); Brief commissie; Brief van de algemene commissie voor Immigratie en Asiel , de Raad van State voorlichting te vragen naar aanleiding van de Nota n.a.v. het nader verslag bij wetsvoorstel wijziging Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. implementatie Terugkeerrichtlijn (kamerstuk 32 420, nr. 12)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-04-2011 2010-2011 Kamerstuk 32420, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98); Voorlichting Raad van State; Voorlichting van de Raad van State

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32420, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98); Brief regering; Behandeling wetsvoorstel ter implementatie van de Terugkeerrichtlijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-10-2011 2011-2012 Kamerstuk 32420, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98); Nota van wijziging; Derde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-10-2011 2011-2012 Kamerstuk 32420, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98); Amendement; Amendement van het lid Spekman over het verlagen van de maximale termijn van het inreisverbod naar ten hoogste drie jaren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-10-2011 2011-2012 Kamerstuk 32420, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98); Amendement; Amendement van het lid Spekman over de invoering van een 72 uurtoets om de rechtmatigheid van inbewaringstelling te laten toetsen door een rechter

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-10-2011 2011-2012 Kamerstuk 32420, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal