Kamerstukken in dossier 32377

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-11-2011 2011-2012 Kamerstuk 32377, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (46 kB)

  Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten; Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-10-2011 2011-2012 Kamerstuk 32377, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (15 kB)

  Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten; Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-09-2011 2010-2011 Kamerstuk 32377, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (30 kB)

  Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32377, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten; Amendement; Amendement van het lid Slob ter vervanging van nr. 12 dat een zorgplicht introduceert voor de minister ten aanzien van het alsnog voldoen aan de milieueisen die ten grondslag liggen aan de in het tracébesluit opgenomen maatregelen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32377, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten; Amendement; Amendement Paulus Jansen over de uitwerking van de verplichting om stakeholders in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de verkenning

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32377, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten; Amendement; Amendement Paulus Jansen over bevoegdheidstoekenning aan de Staten-Generaal om het tracébesluit te toetsen aan eerder geformuleerde uitgangspunten en de inbreng van stakeholders.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32377, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten; Amendement; Amendement Van Gent over verplichting ter voorbereiding van de besluitvorming op grond van Hoofdstuk III een structuurvisie vast te stellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32377, nr. 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Nota van wijziging Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten; Nota van wijziging; Derde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32377, nr. 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten; Amendement; Amendement van de leden Slob en Paulus Jansen ter vervanging van nr. 8 over het schrappen van de beroepsuitsluitingsgrond voor decentrale overheden.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-05-2011 2010-2011 Kamerstuk 32377, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal