Kamerstukken in dossier 32377

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-05-2010 2009-2010 Kamerstuk 32377, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten; Amendement; Amendement van het lid Slob, over het toevoegen van de beheerder van de spoorlijn bij de voorbereiding van een tracébesluit

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-05-2011 2010-2011 Kamerstuk 32377, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten; Amendement; Amendement van het lid Slob, dat de opleveringstoets van de negatieve lijst van de Awb haalt.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-05-2011 2010-2011 Kamerstuk 32377, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten; Amendement; Amendement van het lid Slob, dat een zorgplicht introduceert voor de minister ten aanzien van het alsnog voldoen aan de milieueisen die ten grondslag liggen aan de in het tracebesluit opgenomen maatregelen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-05-2011 2010-2011 Kamerstuk 32377, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten; Amendement; Amendement van het lid Slob, over het van overeenkomstige toepassing verklaren van artikel 2.3, derde lid, van de Wro op de structuurvisie die op grond van artikel 2, vierde lid, van de Tracéwet kan worden opgesteld.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-05-2011 2010-2011 Kamerstuk 32377, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten; Amendement; Amendement van het lid Slob, over het van overeenkomstige toepassing verklaren van artikel 2.3, vierde lid, Wro, op een structuurvisie die kan worden opgesteld op grond van artikel 5, vierde lid van de Tracéwet én over het verkorten van de termijnen in artikel 2.3, vierde lid, Wro.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-05-2011 2010-2011 Kamerstuk 32377, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten; Amendement; Amendement van de leden Slob en Paulus Jansen ter vervanging van nr. 8 over het schrappen van de beroepsuitsluitingsgrond voor decentrale overheden.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-05-2011 2010-2011 Kamerstuk 32377, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten; Amendement; Amendement van het lid Aptroot, dat ertoe strekt dat bij de aanleg of aanpassing van (spoor)wegen het bevoegd gezag niet langer hoeft te beschrijven hoe er rekening is gehouden met het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-2011 2010-2011 Kamerstuk 32377, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten; Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-05-2011 2010-2011 Kamerstuk 32377, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten; Amendement; Amendement Paulus Jansen over bevoegdheidstoekenning aan de Staten-Generaal om het tracébesluit te toetsen aan eerder geformuleerde uitgangspunten en de inbreng van stakeholders.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32377, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal