Kamerstukken in dossier 32369

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij; Geleidende brief; Geleidende brief

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 32369, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij; Motie; Motie Koopmans en Snijder-Hazelhoff over onderzoek naar de kosten van het wetsvoorstel voor de inwerkingtreding

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-06-2010 2009-2010 Kamerstuk 32369, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij; Amendement; Amendement Koopmans regelende dat huisvestingsplaatsen dienen te voldoen aan de welzijnsnormen neergelegd in de Verordening welzijnsnormen nertsen (PPE) 2003, doch niet meer gekoppeld zijn aan de eisen zoals deze luidden op 17 januari 2008.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-06-2010 2009-2010 Kamerstuk 32369, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij; Brief regering; Onderzoek naar omvang mogelijke kosten voor Staat en eventueel te verwachten schadeclaims

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-09-2010 2010-2011 Kamerstuk 32369, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij; Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 32369, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 32369, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij; Aanbiedingsbrief; Mededeling inzake het achterwege laten van de openbaarmaking van het advies van de Raad van State

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-05-2010 2009-2010 Kamerstuk 32369, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij; Nota van verbetering; Nota van Verbetering

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-05-2010 2009-2010 Kamerstuk 32369, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-05-2010 2009-2010 Kamerstuk 32369, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-06-2010 2009-2010 Kamerstuk 32369, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal