Kamerstukken in dossier 32319

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (6 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling; Verslag van een schriftelijk overleg inzake T01512

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 32319, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-09-2011 2010-2011 Kamerstuk 32319, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (46 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling; Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-09-2011 2010-2011 Kamerstuk 32319, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (19 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling; Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-07-2011 2010-2011 Kamerstuk 32319, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (24 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-04-2011 2010-2011 Kamerstuk 32319, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (232 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten tot versterking van de positie van de rechter-commissaris (Wet versterking positie rechter-commissaris); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-04-2011 2010-2011 Kamerstuk 32177, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling; Brief regering; Beantwoording vragen t.b.v. wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-03-2011 2010-2011 Kamerstuk 32319, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Nota van wijziging Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling; Nota van wijziging; Derde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-03-2011 2010-2011 Kamerstuk 32319, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling; Motie; Motie Helder over automatische invrijheidstelling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-03-2011 2010-2011 Kamerstuk 32319, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling; Amendement; Amendement Van Toorenburg c.s. over het verruimen van het bereik van artikel 14e Sr.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-03-2011 2010-2011 Kamerstuk 32319, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal