Kamerstukken in dossier 32186-(R1901)

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van verschillende rijkswetten in verband met de verkrijging van de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk door Curaçao en Sint Maarten en de toetreding van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot het Nederlandse staatsbestel (Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Bochove ter vervanging van nr. 13 over het gelijk trekken van de mogelijkheden bij beroep in cassatie.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-06-2014 2009-2010 Kamerstuk 32186-(R1901), nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van taken en bevoegdheden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie); BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-07-2010 2009-2010 Kamerstuk 32017-(R1884), nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van taken en bevoegdheden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie); VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-06-2010 2009-2010 Kamerstuk 32017-(R1884), nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (132 kB)

  Regeling van taken en bevoegdheden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie); NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-06-2010 2009-2010 Kamerstuk 32017-(R1884), nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (88 kB)

  Regeling van taken en bevoegdheden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie); VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR NEDERLANDS-ANTILLIAANSE EN ARUBAANSE ZAKEN

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-06-2010 2009-2010 Kamerstuk 32017-(R1884), nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van verschillende rijkswetten in verband met de verkrijging van de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk door Curaçao en Sint Maarten en de toetreding van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot het Nederlandse staatsbestel (Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen); NOTA VAN VERBETERING

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-05-2010 2009-2010 Kamerstuk 32186-(R1901), nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (127 kB)

  Wijziging van verschillende rijkswetten in verband met de verkrijging van de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk door Curaçao en Sint Maarten en de toetreding van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot het Nederlandse staatsbestel (Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen); GEWIJZIGD VOORSTEL VAN RIJKSWET

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 32186-(R1901), nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van verschillende rijkswetten in verband met de verkrijging van de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk door Curaçao en Sint Maarten en de toetreding van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot het Nederlandse staatsbestel (Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen); Amendement; Nader gewijzigd amendement Van Bochove ter vervanging van nr. 15 over het gelijktrekken van de mogelijkheden op de BES eilanden bij beroep in cassatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 32186-(R1901), nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van verschillende rijkswetten in verband met de verkrijging van de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk door Curaçao en Sint Maarten en de toetreding van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot het Nederlandse staatsbestel (Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen); Amendement; Nader gewijzigd amendement Bikker ter vervanging van nr. 16 over het gelijktrekken van de cassatiemogelijkheden voor alle Koninkrijksdelen met betrekking tot belastingzaken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 32186-(R1901), nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van verschillende rijkswetten in verband met de verkrijging van de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk door Curaçao en Sint Maarten en de toetreding van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot het Nederlandse staatsbestel (Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen); Amendement; Gewijzigd amendement Bikker ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 14 over het gelijktrekken van de cassatiemogelijkheden voor alle Koninkrijksdelen met betrekking tot belastingzaken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 32186-(R1901), nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal