Kamerstukken in dossier 32177

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten tot versterking van de positie van de rechter-commissaris (Wet versterking positie rechter-commissaris); Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-10-2009 2009-2010 Kamerstuk 32177, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten tot versterking van de positie van de rechter-commissaris (Wet versterking positie rechter-commissaris); Amendement; Amendement Van der Steur over het aanwenden van een rechtsmiddel door de verdachte indien toepassing wordt gegeven aan artikel 182Sv.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-03-2011 2010-2011 Kamerstuk 32177, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten tot versterking van de positie van de rechter-commissaris (Wet versterking positie rechter-commissaris); Amendement; Amendement Van der Steur over het bemoeilijken van het uit het vooronderzoek zetten van de rechter-commissaris.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-03-2011 2010-2011 Kamerstuk 32177, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten tot versterking van de positie van de rechter-commissaris (Wet versterking positie rechter-commissaris); Amendement; Amendement van het lid Van der Steur ter vervanging van nr. 10 over het aanwenden van een rechtsmiddel door de verdachte indien toepassing wordt gegeven aan artikel 182 Sv.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-04-2011 2010-2011 Kamerstuk 32177, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten tot versterking van de positie van de rechter-commissaris (Wet versterking positie rechter-commissaris); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van der Steur ter vervanging van nr. 11 over de mogelijkheid voor de rechter-commissaris zijn onderzoek voort te zetten als de officier van justitie een dagvaarding heeft uitgebracht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-04-2011 2010-2011 Kamerstuk 32177, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Advies Raad voor de rechtspraak over rapport "Tussen Accusatoir en Inquisitoir- Naar een regievoerende rechter-commissaris"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32177, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Tussen Accusatoir en Inquisitoir

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32177, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten tot versterking van de positie van de rechter-commissaris (Wet versterking positie rechter-commissaris); Brief regering; Rapport projectgroep Versterking positie rechter-commissaris

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-06-2011 2010-2011 Kamerstuk 32177, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten tot versterking van de positie van de rechter-commissaris (Wet versterking positie rechter-commissaris); Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-10-2009 2009-2010 Kamerstuk 32177, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Memorie van toelichting Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten tot versterking van de positie van de rechter-commissaris (Wet versterking positie rechter-commissaris); Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-10-2009 2009-2010 Kamerstuk 32177, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal