Kamerstukken in dossier 32176

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (21 kB)

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag schriftelijk overleg betreffende het besluit houdende nadere voorschriften omtrent het onderwijskundig rapport en de specificatie van leer- en begeleidingsgegevens (Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens) (32176, nr. 16).

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-07-2012 2011-2012 Kamerstuk 32176, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandi-ging Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen; Brief inzake T01397 toezending audit rapport Overstapservice Onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-07-2012 2011-2012 Kamerstuk 33000-VIII, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (203 kB)

  Derden-mededeling Overstapservice Onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  02-07-2012 2011-2012 33000 VIII, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (30 kB)

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen; Brief regering; Besluit houdende nadere voorschriften omtrent het onderwijskundig rapport en de specificatie van leer- en begeleidingsgegevens (Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-06-2012 2011-2012 Kamerstuk 32176, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (61 kB)

  Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  07-06-2012 2011-2012 32176, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen; Verslag van een schriftelijk overleg inzake halfjaarlijkse rapportage openstaande toezeggingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-05-2012 2011-2012 Kamerstuk 33000-VIII, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (29 kB)

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen; Verslag van een schriftelijk overleg inzake beantwoording vragen over wetsvoorstel 32176 en concept-AMvB

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-02-2012 2011-2012 Kamerstuk 32176, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (23 kB)

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen; Brief inzake wetsvoorstel 32176

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-12-2011 2011-2012 Kamerstuk 32176, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (54 kB)

  AMvB bij 32176 ek-E

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  02-12-2011 2011-2012 32176, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband met het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij onder meer de uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens van leerlingen; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-09-2011 2010-2011 Kamerstuk 32176, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal