Kamerstukken in dossier 31418

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen; Koninklijke Boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-04-2008 2007-2008 Kamerstuk 31418, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen; Voorstel van Wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-04-2008 2007-2008 Kamerstuk 31418, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen; Memorie van Toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-04-2008 2007-2008 Kamerstuk 31418, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen; Advies Raad van State en nader rapport

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2008 2007-2008 Kamerstuk 31418, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen; Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-06-2008 2007-2008 Kamerstuk 31418, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de tenuitvoerlegging van een beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen of een rechterlijke uitspraak inzake staatssteun, alsmede wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de procedure voor het vaststellen van de wettelijke rente aan te passen (terugvordering staatssteun); Brief regering; Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-11-2017 2017-2018 Kamerstuk 31418, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal