Kamerstukken in dossier 31068

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocol; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-06-2007 2006-2007 Kamerstuk 31068, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocol; Nota van Wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-10-2007 2007-2008 Kamerstuk 31068, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-02-2008 2007-2008 Kamerstuk 31068, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ter uitvoering van verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad (PbEU L 33) en van het op 21 mei 2003 te Kiev tot stand gekomen Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en; Brief minister ter aanbieding van het Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR- en PRTR-protocol (Stb. 2008, 30)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-02-2008 2007-2008 Kamerstuk 31068, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol en enkele andere besluiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2009 2008-2009 Kamerstuk 31068, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ter uitvoering van verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad (PbEU L 33) en van het op 21 mei 2003 te Kiev tot stand gekomen Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en; Brief minister inzake aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol en enkele andere besluiten i.v.m. integratie verplichtingen op terrein van milieuverslaglegging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-01-2009 2008-2009 Kamerstuk 31068, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocol; Brief van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-06-2009 2008-2009 Kamerstuk 31068, nr. 13;C Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Lijst van vragen en antwoorden Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ter uitvoering van verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad (PbEU L 33) en van het op 21 mei 2003 te Kiev tot stand gekomen Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en; Lijst van vragen en antwoorden over Besluit integratie van verplichtingen op het terrein van milieuverslaglegging (kamerstuk 31068, nr. 13)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-09-2009 2008-2009 Kamerstuk 31068, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocol; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-06-2007 2006-2007 Kamerstuk 31068, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocol; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-06-2007 2006-2007 Kamerstuk 31068, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal