Kamerstukken in dossier 30601

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet modernisering waterschapsbestel; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2006 2005-2006 Kamerstuk 30601, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet modernisering waterschapsbestel; Amendement inzake het alsnog van overeenkomstige toepassing verklaren van een regeling inzake het niet deelnemen aan bepaalde stemmingen op de leden van het dagelijks bestuur van waterschappen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-10-2006 2006-2007 Kamerstuk 30601, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet modernisering waterschapsbestel; Amendement dat voorziet in continuering reductie op rijksheffing voor effluenten die door waterschappen op rijkswater zijn geloosd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-10-2006 2006-2007 Kamerstuk 30601, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet modernisering waterschapsbestel; Amendement om de watersysteemheffing niet langer als uitgangspunt voor de wegenheffing te nemen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-10-2006 2006-2007 Kamerstuk 30601, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet modernisering waterschapsbestel; Amendement ter voorkoming van het opleggen van aanslagen verontreinigingsheffing aan waterschappen voor effluentlozingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-10-2006 2006-2007 Kamerstuk 30601, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet modernisering waterschapsbestel; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-10-2006 2006-2007 Kamerstuk 30601, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet modernisering waterschapsbestel; Amendement om de mogelijkheid tot tariefdifferentiatie te verruimen tot zogenaamde bergingsgebieden en verharde openbare wegen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-10-2006 2006-2007 Kamerstuk 30601, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet modernisering waterschapsbestel; Amendement om het aantal voorkeursstemmen mee te laten wegen bij het vaststellen van de verkiezingsuitslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-10-2006 2006-2007 Kamerstuk 30601, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet modernisering waterschapsbestel; Amendement om de specifieke categorieën een stevigere positie in het dagelijks bestuur van het waterschap te geven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-10-2006 2006-2007 Kamerstuk 30601, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet modernisering waterschapsbestel; Amendement om de mogelijkheid te bieden het kostenaandeel van de ingezetenen in bijzondere omstandigheden te verhogen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-10-2006 2006-2007 Kamerstuk 30601, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal