Kamerstukken in dossier 30414

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet medezeggenschap op scholen; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-12-2005 2005-2006 Kamerstuk 30414, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet medezeggenschap op scholen; Amendement inzake instelling van één integrale landelijke geschillencommissie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-06-2006 2005-2006 Kamerstuk 30414, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet medezeggenschap op scholen; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-06-2006 2005-2006 Kamerstuk 30414, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet medezeggenschap op scholen; Amendement om alleen geheimhouding te betrachten wanneer de privacy van personen of de financiële belangen van de school in het geding zijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-06-2006 2005-2006 Kamerstuk 30414, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet medezeggenschap op scholen; Amendement inzake regels voor minimumeisen voor een facilitaire regeling voor de medezeggenschapsraad en een bekostigingsgrondslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-06-2006 2005-2006 Kamerstuk 30414, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet medezeggenschap op scholen; Amendement om het schrappen van de in de WMO 1992 bestaande ontheffingsbepaling ongedaan te maken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-06-2006 2005-2006 Kamerstuk 30414, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet medezeggenschap op scholen; Amendement inzake een voorhangprocedure voor ontwerp-amvb waarin nadere regels worden gesteld voor 'specifieke situaties bij een categorie van scholen'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-06-2006 2005-2006 Kamerstuk 30414, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet medezeggenschap op scholen; Amendement inzake het laten vervallen van artikel 29

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-06-2006 2005-2006 Kamerstuk 30414, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet medezeggenschap op scholen; Gewijzigd amendement over instemmingsrecht voor de personeelsgeleding van de (G)MR over de inzet van de middelen door het schoolbestuur

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-06-2006 2005-2006 Kamerstuk 30414, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet medezeggenschap op scholen; Amendement voor instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad bij verandering van de grondslag van de school

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-06-2006 2005-2006 Kamerstuk 30414, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal