Kamerstukken in dossier 30137

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de wet tot vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek); Brief minister ter aanbieding ontwerpbesluit verzending van mededelingen langs elektronische weg i.h.k.v. een verzekeringsovereenkomst

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-10-2007 2007-2008 Kamerstuk 30137, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (21 kB)

  Besluit houdende regels inzake de verzending van mededelingen langs elektronische weg

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  11-10-2007 2007-2008 30137, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (6 kB)

  Besluit houdende regels inzake de verzending van mededelingen langs elektronische weg

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  11-10-2007 2007-2008 30137, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (7 kB)

  Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek; Brief minister over een elektronische polis

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-07-2006 2005-2006 Kamerstuk 30137, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (37 kB)

  Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek; Nota n.a.v. het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-12-2005 2005-2006 Kamerstuk 30137, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (16 kB)

  Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek; Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-12-2005 2005-2006 Kamerstuk 30137, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek; Gewijzigde motie om het mogelijk te maken dat een verzekeringsovereenkomst elektronisch tot stand komt en de polis langs elektronische weg wordt afgegeven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-10-2005 2005-2006 Kamerstuk 30137, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (19 kB)

  Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-10-2005 2005-2006 Kamerstuk 30137, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (4 kB)

  Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek; Tweede nader gewijzigd amendement om naast elektronische ook schriftelijke ontvangst van polisgegevens te waarborgen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-10-2005 2005-2006 Kamerstuk 30137, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek; Motie om het mogelijk te maken dat een verzekeringsovereenkomst elektronisch tot stand komt en de polis langs elektronische weg wordt afgegeven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-10-2005 2005-2006 Kamerstuk 30137, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal