Kamerstukken in dossier 30137

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-06-2005 2004-2005 Kamerstuk 30137, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek; Amendement dat ertoe strekt het toezenden van polis en polisvoorwaarden aan verzekerde steeds langs elektronische weg mogelijk te maken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-10-2005 2005-2006 Kamerstuk 30137, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek; Amendement dat ertoe strekt naast elektronische verzending van polisgegevens aan verzekerde een extra waarborg in te bouwen zodat verzekerde de informatie altijd ook schriftelijk kan ontvangen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-10-2005 2005-2006 Kamerstuk 30137, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek; Amendement dat ertoe strekt de amvb die de basis- en nadere voorwaarden biedt voor het verzenden van informatie aan de verzekerde langs elektronische weg, eerst aan de Staten-Generaal voor te leggen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-10-2005 2005-2006 Kamerstuk 30137, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek; Gewijzigd amendement dat ertoe strekt de amvb die de basis- en nadere voorwaarden biedt voor verzenden informatie aan verzekerde langs elektronische weg, eerst aan de SG voor te leggen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-10-2005 2005-2006 Kamerstuk 30137, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek; Nader gewijzigd amendement dat ertoe strekt naast elektronische verzending van polisgegevens aan verzekerde een extra waarborg in te bouwen zodat verzekerde de informatie altijd ook schriftelijk kan ontvangen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-10-2005 2005-2006 Kamerstuk 30137, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek; Motie om het mogelijk te maken dat een verzekeringsovereenkomst elektronisch tot stand komt en de polis langs elektronische weg wordt afgegeven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-10-2005 2005-2006 Kamerstuk 30137, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek; Tweede nader gewijzigd amendement om naast elektronische ook schriftelijke ontvangst van polisgegevens te waarborgen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-10-2005 2005-2006 Kamerstuk 30137, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek; Gewijzigde motie om het mogelijk te maken dat een verzekeringsovereenkomst elektronisch tot stand komt en de polis langs elektronische weg wordt afgegeven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-10-2005 2005-2006 Kamerstuk 30137, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek; Brief minister over een elektronische polis

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-07-2006 2005-2006 Kamerstuk 30137, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal