Kamerstukken in dossier 29930

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen); Brief van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-12-2007 2007-2008 Kamerstuk 29930, nr. 41 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (9 kB)

  Bijlage B behorende bij artikel 29: Werkingscoëfficiënt

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  18-12-2007 2007-2008 29930, nr. 41 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (17 kB)

  Stikstofgebruiksnormen behorende bij artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  18-12-2007 2007-2008 29930, nr. 41 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (18 kB)

  Ontwerp Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van december 2007 TRCJZ/2007/ houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  18-12-2007 2007-2008 29930, nr. 41 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (5 kB)

  Evaluatie Meststoffenwet; Brief staatssecretaris over adviezen Technische commissie bodembescherming

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-01-2007 2006-2007 Kamerstuk 28385, nr. 81 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen); Brief minister ter aanbieding ontwerpbesluit wijziging Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en het Besluit gebruik meststoffen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-08-2006 2005-2006 Kamerstuk 29930, nr. 40;E Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (54 kB)

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en het Besluit gebruik meststoffen (overheveling Meststoffenwet 1947 en Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  29-08-2006 2005-2006 29930, nr. 40 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (109 kB)

  Nota van Toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  29-08-2006 2005-2006 29930, nr. 40 Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (6 kB)

  Vaststelling begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2006; Brief minister over SAN-pakket faunaranden en gebruiksnormen natuurterrein

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-02-2006 2005-2006 Kamerstuk 30300-XIV, nr. 74 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-09-2005 2004-2005 Kamerstuk 29930, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal