Kamerstukken in dossier 29259

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op de archeologische monumentenzorg; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-10-2003 2003-2004 Kamerstuk 29259, nr. 1;2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op de archeologische monumentenzorg; Brief staatssecretaris met een reactie op het amendement van Rijpstra en Van Vroonhoven-Kok inzake archeologiebelastingheffing door provincie en gemeente

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-01-2005 2004-2005 Kamerstuk 29259, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op de archeologische monumentenzorg; Amendement over verschuiving van het opdrachtgeverschap voor het doen van opgravingen naar de overheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-02-2005 2004-2005 Kamerstuk 29259, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op de archeologische monumentenzorg; Gewijzigd amendement over oprichting van een lokaal archeologiefonds met bijdragen van iedere bodemverstoorder

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-02-2005 2004-2005 Kamerstuk 29259, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op de archeologische monumentenzorg; Amendement over beoordeling van het Programma van Eisen op zijn wetenschappelijke zorgvuldigheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-02-2005 2004-2005 Kamerstuk 29259, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op de archeologische monumentenzorg; Verslag wetgevingsoverleg over archeologische monumentenzorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-02-2005 2004-2005 Kamerstuk 29259, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Brief aan het VNG over AMvB Exessieve opgravingskosten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-07-2005 2004-2005 Kamerstuk 29259, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Brief aan sts OCW over de inhoudelijke kwaliteit van de 'Malta-archeologie'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-07-2005 2004-2005 Kamerstuk 29259, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Brief van ArcHon aan de sts OCW over de wetenschappelijke kwaliteitsborging archeologiebestel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-07-2005 2004-2005 Kamerstuk 29259, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op de archeologische monumentenzorg; Brief staatssecretaris over de resultaten van het overleg met o.a. VNG, IPO en NEPROM en over de ingediende amendementen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-07-2005 2004-2005 Kamerstuk 29259, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal