Kamerstukken in dossier 28358

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (verbetering van handhaving en bepalingen inzake uitbreidingstoelatingen); Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-05-2002 2001-2002 Kamerstuk 28358, nr. 1;2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (verbetering van handhaving en bepalingen inzake uitbreidingstoelatingen); Amendement om de wijzigingen voorgesteld in de nota van wijziging wetsvoorstel Bestrijdingsmiddelenwet ongedaan te maken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-11-2002 2002-2003 Kamerstuk 28358, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (verbetering van handhaving en bepalingen inzake uitbreidingstoelatingen); Amendement over toepassing van de spoedprocedure van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet op de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-12-2002 2002-2003 Kamerstuk 28358, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (verbetering van handhaving en bepalingen inzake uitbreidingstoelatingen); Motie over verkennen van de mogelijkheden om in Europees verband te komen tot afstemming van toelatingsbeleid en bundeling van toelatingsinstituten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-12-2002 2002-2003 Kamerstuk 28358, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (verbetering van handhaving en bepalingen inzake uitbreidingstoelatingen); Motie over actie die ertoe leidt dat innovatieve, milieuvriendelijke middelen op korte termijn in Nederland beschikbaar komen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-12-2002 2002-2003 Kamerstuk 28358, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (verbetering van handhaving en bepalingen inzake uitbreidingstoelatingen); Motie over het verschaffen van duidelijkheid aan de telers over de vraag welke middelen ingezet mogen worden voor welke knelpunten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-12-2002 2002-2003 Kamerstuk 28358, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (verbetering van handhaving en bepalingen inzake uitbreidingstoelatingen); Brief minister over derdenberoep en contra-expertise inzake toelatingsbesluiten voor bestrijdingsmiddelen in andere lidstaten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-2002 2002-2003 Kamerstuk 28358, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (verbetering van handhaving en bepalingen inzake uitbreidingstoelatingen); Verslag wetgevingsoverleg op 2 december 2002

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-12-2002 2002-2003 Kamerstuk 28358, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Brief aan het VNSI inzake het gebruik van aangroeiwerende verven in de scheepsbouwsector

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-12-2004 2004-2005 Kamerstuk 28358, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (verbetering van handhaving en bepalingen inzake uitbreidingstoelatingen); Brief staatssecretaris over voortzetting van de voorziening inzake het gebruik van aangroeiwerende verven voor de scheepswerven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-12-2004 2004-2005 Kamerstuk 28358, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal