Kamerstukken in dossier 28168

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (4 kB)

  Wet op de jeugdzorg; Verslag schriftelijk overleg over Wijziging Uitvoeringsbesluit Wet op de Jeugdzorg (Kamerstuk 29815, nr. 105)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-09-2007 2006-2007 Kamerstuk 28168, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wet op de jeugdzorg; Brief staatssecretaris ter aanbieding ontwerpwijziging Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-10-2006 2006-2007 Kamerstuk 28168, nr. 55 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (14 kB)

  OntwerpBesluit wet op de jeugdzorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  19-10-2006 2006-2007 28168, nr. 55 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wet op de jeugdzorg; Brief staatssecretaris bij ontwerp-Besluit beleidsinformatie jeugdzorg en ontwerp-Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-06-2004 2003-2004 Kamerstuk 28168, nr. 54 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (39 kB)

  Ontwerp Besluit houdende regeling van de verwerking van gegevens voor een samenhangend jeugdzorgbeleid op grond van de Wet op de jeugdzorg (Besluit beleidsinformatie jeugdzorg).

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  09-06-2004 2003-2004 28168, nr. 54 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (28 kB)

  Ontwerp Besluit houdende regels omtrent de vaststelling en verstrekking van subsidie aan een rechtspersoon die is aanvaard door Onze Minister van Justitie ten behoeve van de uitvoering van de taken bedoeld in de artikelen 254 en 302 van Boek 1 van het Bur

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  09-06-2004 2003-2004 28168, nr. 54 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wet op de jeugdzorg; Motie die onder meer strekt tot een rapportage over de bereikte voortgang in de organisatie en stroomlijning van de Jeugdzorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-04-2004 2003-2004 Kamerstuk 28168, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (156 kB)

  Wet op de jeugdzorg; Nadere memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2004 2003-2004 Kamerstuk 28168, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wet op de jeugdzorg; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-02-2004 2003-2004 Kamerstuk 28168, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (48 kB)

  Wet op de jeugdzorg; Nader voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-12-2003 2003-2004 Kamerstuk 28168, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal