Kamerstukken in dossier 28031

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (9 kB)

  Uitvoering Verdrag inzake bestrijding terroristische bomaanslagen en Verdrag inzake veiligheid VN-personeel; Brief minister over voorbehouden die zijn gemaakt bij een aantal verdragen inzake bestrijding van terrorisme t.a.v. uitoefening van secundaire universele rechtsmacht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-01-2002 2001-2002 Kamerstuk 28028, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon PDF (16 kB)

  Uitvoering Verdrag inzake bestrijding terroristische bomaanslagen en Verdrag inzake veiligheid VN-personeel; Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-12-2001 2001-2002 Kamerstuk 28028, nr. 137a Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF (27 kB)

  Uitvoering Verdrag inzake bestrijding terroristische bomaanslagen en Verdrag inzake veiligheid VN-personeel; Nota n.a.v. het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-12-2001 2001-2002 Kamerstuk 28028, nr. 137b Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (4 kB)

  Uitvoering Internationaal Verdrag ter bestrijding van terrorisme van 9-12-1999; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 28031, nr. 135 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (178 kB)

  Uitvoering Verdrag inzake bestrijding terroristische bomaanslagen en Verdrag inzake veiligheid VN-personeel; Verslag wetgevingsoverleg over terrorismebestrijding

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 28028, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Uitvoering Verdrag inzake bestrijding terroristische bomaanslagen en Verdrag inzake veiligheid VN-personeel; Motie over het melden van ongebruikelijke fondsenwerving door het Centraal bureau fondsenwerving

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 28028, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Uitvoering Verdrag inzake bestrijding terroristische bomaanslagen en Verdrag inzake veiligheid VN-personeel; Motie over het strafbaarstellen van deelneming aan of lidmaatschap van een terroristische organisatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 28028, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (15 kB)

  Uitvoering Verdrag inzake bestrijding terroristische bomaanslagen en Verdrag inzake veiligheid VN-personeel; Brief minister met een reaktie op de ingediende amendementen en moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 28028, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Uitvoering Verdrag inzake bestrijding terroristische bomaanslagen en Verdrag inzake veiligheid VN-personeel; Motie om terroristische misdrijven zo spoeding mogelijk onder de werking van het Statuut te brengen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 28028, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (6 kB)

  Uitvoering Internationaal Verdrag ter bestrijding van terrorisme van 9-12-1999; Oorspronkelijke tekst

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-11-2001 2001-2002 Kamerstuk 28031, nr. B Tweede Kamer der Staten-Generaal