Kamerstukken in dossier 27849

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Comptabiliteitswet 2001; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-07-2001 2000-2001 Kamerstuk 27849, nr. 1-2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Comptabiliteitswet 2001; Brief minister bij de derde nota van wijziging op de Comptabiliteitswet 2001

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-2002 2001-2002 Kamerstuk 27849, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Comptabiliteitswet 2001; Derde nota van wijziging over een actieve informatieplicht van zbo's en rwt's

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-2002 2001-2002 Kamerstuk 27849, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Comptabiliteitswet 2001; Amendement waarmee de paragraaf "veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid en raming" als algemene bepaling in de wet wordt opgenomen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-04-2002 2001-2002 Kamerstuk 27849, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Comptabiliteitswet 2001; Amendement waarmee de oorspronkelijke wetstekst wordt hersteld inzake het wettelijk vastleggen van betrouwbaarheidseisen aan niet-financiële informatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-04-2002 2001-2002 Kamerstuk 27849, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Comptabiliteitswet 2001; Amendement inzake het van toepassing zijn van aan de opzet en presentatiewijze van de begroting gestelde eisen op suppletoire begrotingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-04-2002 2001-2002 Kamerstuk 27849, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Comptabiliteitswet 2001; Amendement waarmee de oorspronkelijke wetstekst wordt hersteld inzake het wettelijk vastleggen van betrouwbaarheidseisen aan niet-financiële informatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-04-2002 2001-2002 Kamerstuk 27849, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Comptabiliteitswet 2001; Amendement waarmee de oorspronkelijke wetstekst wordt hersteld inzake het wettelijk vastleggen van betrouwbaarheidseisen aan niet-financiële informatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-04-2002 2001-2002 Kamerstuk 27849, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Comptabiliteitswet 2001; Amendement waarmee de paragraaf "veronderstellingen in effectbereiking, doelmatigheid en raming" als algemene bepaling in de wet wordt opgenomen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-04-2002 2001-2002 Kamerstuk 27849, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Comptabiliteitswet 2001; Gewijzigd amendement inzake het van toepasing zijn van aan de opzet en presentatiewijze van de begroting gestelde eisen op suppletoire begrotingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-04-2002 2001-2002 Kamerstuk 27849, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal