Kamerstukken in dossier 27639

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Mededingingswet i.v.m. het omvormen van de NMa tot zelfstandig bestuursorgaan; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-03-2001 2000-2001 Kamerstuk 27639, nr. 1-2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Mededingingswet i.v.m. het omvormen van de NMa tot zelfstandig bestuursorgaan; Amendement over het overslaan van de bezwaarschriftprocedure en het rechtstreeks instellen van beroep

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-12-2001 2001-2002 Kamerstuk 27639, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Mededingingswet i.v.m. het omvormen van de NMa tot zelfstandig bestuursorgaan; Amendement over het verlenen van de ZBO-status aan het bestuursorgaan van de NMa en niet aan de organisatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-12-2001 2001-2002 Kamerstuk 27639, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Mededingingswet i.v.m. het omvormen van de NMa tot zelfstandig bestuursorgaan; Amendement over het in stand houden van artikel 16 van de Mededingingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-12-2001 2001-2002 Kamerstuk 27639, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Mededingingswet i.v.m. het omvormen van de NMa tot zelfstandig bestuursorgaan; Amendement over de bevoegdheid van de minister van Economische Zaken om door de NMa afgewezen ontheffingsverzoeken toch toe te kennen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-12-2001 2001-2002 Kamerstuk 27639, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Mededingingswet i.v.m. het omvormen van de NMa tot zelfstandig bestuursorgaan; Amendement over het betalen van een bijdrage door ondernemingen voor de dienstverlening door de NMa

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-12-2001 2001-2002 Kamerstuk 27639, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Mededingingswet i.v.m. het omvormen van de NMa tot zelfstandig bestuursorgaan; Amendement over de invoering van fatale termijnen bij de procedure voor ontheffingsverzoeken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-12-2001 2001-2002 Kamerstuk 27639, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Mededingingswet i.v.m. het omvormen van de NMa tot zelfstandig bestuursorgaan; Amendement over het buiten toepassing verklaren van de bezwaarprocedure bij de Nma inzake besluiten op grond van de Mededingingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-12-2001 2001-2002 Kamerstuk 27639, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Mededingingswet i.v.m. het omvormen van de NMa tot zelfstandig bestuursorgaan; Amendement over het versterken van de mogelijkheid om maatregelen te treffen bij misbruik van economische machtsposities

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-01-2002 2001-2002 Kamerstuk 27639, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Mededingingswet i.v.m. het omvormen van de NMa tot zelfstandig bestuursorgaan; Amendement over het versterken van de mogelijkheid om maatregelen te treffen bij misbruik van economische machtsposities

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-12-2001 2001-2002 Kamerstuk 27639, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal