Kamerstukken in dossier 27615

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging bepalingen Wet verontreiniging oppervlaktewateren i.v.m. zuivering van stedelijk afvalwater en andere redenen; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-02-2001 2000-2001 Kamerstuk 27615, nr. 1-2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging bepalingen Wet verontreiniging oppervlaktewateren i.v.m. zuivering van stedelijk afvalwater en andere redenen; Amendement in samenhang met amendement nr. 8 over de rol van het waterschap enerzijds en de gemeente anderzijds in de waterketen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-12-2001 2001-2002 Kamerstuk 27615, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging bepalingen Wet verontreiniging oppervlaktewateren i.v.m. zuivering van stedelijk afvalwater en andere redenen; Subamendement tot wijziging van amendement nr. 8 over de bevoegdheden van waterschappen en gemeenten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-12-2001 2001-2002 Kamerstuk 27615, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging bepalingen Wet verontreiniging oppervlaktewateren i.v.m. zuivering van stedelijk afvalwater en andere redenen; Brief staatssecretaris met een reactie op het door de heer Herrebrugh ingediende subamendement over de bevoegdheden van waterschappen en gemeenten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-01-2002 2001-2002 Kamerstuk 27615, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en enige andere algemene maatregelen van bestuur (actualisering lozingsvoorschriften)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2006 2005-2006 Kamerstuk 27615, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging bepalingen Wet verontreiniging oppervlaktewateren i.v.m. zuivering van stedelijk afvalwater en andere redenen; Verslag algemeen overleg gehouden op 6 september 2006

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-09-2006 2006-2007 Kamerstuk 27615, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Besluit van 13 maart 2007, houdende wijziging van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij en enige andere besluiten (actualisering lozingsvoorschriften)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-05-2007 2006-2007 Kamerstuk 27615, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging bepalingen Wet verontreiniging oppervlaktewateren i.v.m. zuivering van stedelijk afvalwater en andere redenen; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-01-2002 2001-2002 Kamerstuk 27615, nr. 205 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging bepalingen Wet verontreiniging oppervlaktewateren i.v.m. zuivering van stedelijk afvalwater en andere redenen; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-01-2002 2001-2002 Kamerstuk 27615, nr. 205a Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging bepalingen Wet verontreiniging oppervlaktewateren i.v.m. zuivering van stedelijk afvalwater en andere redenen; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-02-2001 2000-2001 Kamerstuk 27615, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal