Kamerstukken in dossier 27276

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Meststoffenwet i.v.m. aanscherping normen stelsel regulerende mineralenheffingen en mestafzetovereenkomsten; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2000 1999-2000 Kamerstuk 27276, nr. 1;2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Meststoffenwet i.v.m. aanscherping normen stelsel regulerende mineralenheffingen en mestafzetovereenkomsten; Amendement om de aanwijzing van uitspoelingsgevoelige grond te richten op gronden in waterwingebieden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-02-2001 2000-2001 Kamerstuk 27276, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Meststoffenwet i.v.m. aanscherping normen stelsel regulerende mineralenheffingen en mestafzetovereenkomsten; Amendement om lopende het derogatieverzoek bij de EU geen versoepeling van de aanvoernormen mogelijk te maken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-02-2001 2000-2001 Kamerstuk 27276, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Meststoffenwet i.v.m. aanscherping normen stelsel regulerende mineralenheffingen en mestafzetovereenkomsten; Subamendement om de minister te verplichten nadere voorwaarden te stellen aan erkenning van intermediaire mestorganisaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-02-2001 2000-2001 Kamerstuk 27276, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Meststoffenwet i.v.m. aanscherping normen stelsel regulerende mineralenheffingen en mestafzetovereenkomsten; Tweede nota van verbetering

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-02-2001 2000-2001 Kamerstuk 27276, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Meststoffenwet i.v.m. aanscherping normen stelsel regulerende mineralenheffingen en mestafzetovereenkomsten; Tweede nota van verbetering

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-02-2001 2000-2001 Kamerstuk 27276, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Meststoffenwet i.v.m. aanscherping normen stelsel regulerende mineralenheffingen en mestafzetovereenkomsten; Amendement om een uitzondering te kunnen maken als uit onderzoek blijkt dat bepaalde diersoorten minder meststoffen produceren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-02-2001 2000-2001 Kamerstuk 27276, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Meststoffenwet i.v.m. aanscherping normen stelsel regulerende mineralenheffingen en mestafzetovereenkomsten; Motie om verwerking van mest tot mestconcentraten mogelijk te maken en tot die tijd ontheffing te verlenen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-02-2001 2000-2001 Kamerstuk 27276, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Meststoffenwet i.v.m. aanscherping normen stelsel regulerende mineralenheffingen en mestafzetovereenkomsten; Amendement om inwerkingtreding van de gestelde normen bij koninklijk besluit te laten plaatsvinden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-02-2001 2000-2001 Kamerstuk 27276, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging Meststoffenwet i.v.m. aanscherping normen stelsel regulerende mineralenheffingen en mestafzetovereenkomsten; Motie om voor het jaar 2002 en 2003 lagere forfaitaire excretienormen vast te stellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-02-2001 2000-2001 Kamerstuk 27276, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal