Kamerstukken in dossier 27221

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (23 kB)

  Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ; Verslag algemeen overleg op 4 oktober 2001 over o.a. de bestuurlijke afspraken inzake de Agenda voor de toekomst 2001-2004

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-10-2001 2001-2002 Kamerstuk 27081, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging Abw, IOAW en IOAZ verruimen mogelijkheid tijdel. ontheffing sollicitatieplicht deelnemens sociale-activ.act.; Brief minister met reactie op vragen over het ontheffingenbeleid van gemeenten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-05-2001 2000-2001 Kamerstuk 27221, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging Abw, IOAW en IOAZ verruimen mogelijkheid tijdel. ontheffing sollicitatieplicht deelnemens sociale-activ.act.; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-01-2001 2000-2001 Kamerstuk 27221, nr. 147a Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging Abw, IOAW en IOAZ verruimen mogelijkheid tijdel. ontheffing sollicitatieplicht deelnemens sociale-activ.act.; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-12-2000 2000-2001 Kamerstuk 27221, nr. 147 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (38 kB)

  Wijziging Abw, IOAW en IOAZ verruimen mogelijkheid tijdel. ontheffing sollicitatieplicht deelnemens sociale-activ.act.; Nota n.a.v. het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-11-2000 2000-2001 Kamerstuk 27221, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging Abw, IOAW en IOAZ verruimen mogelijkheid tijdel. ontheffing sollicitatieplicht deelnemens sociale-activ.act.; Nota van wijziging i.v.m. vervanging van de woorden 'zich te onderwerpen' in artikel 8 door 'mee te werken'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-11-2000 2000-2001 Kamerstuk 27221, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (20 kB)

  Wijziging Abw, IOAW en IOAZ verruimen mogelijkheid tijdel. ontheffing sollicitatieplicht deelnemens sociale-activ.act.; Verslag van het voorbereidend onderzoek door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-10-2000 2000-2001 Kamerstuk 27221, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging Abw, IOAW en IOAZ verruimen mogelijkheid tijdel. ontheffing sollicitatieplicht deelnemens sociale-activ.act.; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-07-2000 1999-2000 Kamerstuk 27221, nr. 1;2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (15 kB)

  Wijziging Abw, IOAW en IOAZ verruimen mogelijkheid tijdel. ontheffing sollicitatieplicht deelnemens sociale-activ.act.; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-07-2000 1999-2000 Kamerstuk 27221, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal