Kamerstukken in dossier 25410

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging WVO e.a. i.v.m. regeling leerwegen mavo en vbo en invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-06-1997 1996-1997 Kamerstuk 25410, nr. 1;2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging WVO e.a. i.v.m. regeling leerwegen mavo en vbo en invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs; Tweede nota van wijziging over het aanmerken van regionale verwijzingscommissies als ZBO's en over een jaar uitstel bij invoering van leerwegen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 25410, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging WVO e.a. i.v.m. regeling leerwegen mavo en vbo en invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs; Amendement inzake de mogelijkheid voor categoriale scholen voor vbo om de gemengde leerweg aan te bieden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 25410, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging WVO e.a. i.v.m. regeling leerwegen mavo en vbo en invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs; Amendement inzake de mogelijkheid dat één scholengemeenschap met in ieder geval mavo en vbo een samenwerkingsverband kan vormen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 25410, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging WVO e.a. i.v.m. regeling leerwegen mavo en vbo en invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs; Amendement inzake wijziging van de benaming van de 'commissie leerlingzorg' in 'permanente commissie leerlingenzorg'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 25410, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging WVO e.a. i.v.m. regeling leerwegen mavo en vbo en invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs; Amendement inzake invoering van de voorhangprocedure voor de algemene maatregel van bestuur waarmee het zorgbudget wordt geregeld

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 25410, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging WVO e.a. i.v.m. regeling leerwegen mavo en vbo en invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs; Amendement inzake uitbreiding van de vakken in de bovenbouw met het het combinatievak geschiedenis/staatsinrichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 25410, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging WVO e.a. i.v.m. regeling leerwegen mavo en vbo en invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs; Amendement inzake behoud van een eigen toelatingsbeleid door het bevoegd gezag van een bijzondere school

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 25410, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging WVO e.a. i.v.m. regeling leerwegen mavo en vbo en invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs; Amendement inzake beperking van de geldigheidsduur van de in artikel XXII bedoelde ministeriële regeling tot twaalf maanden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 25410, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging WVO e.a. i.v.m. regeling leerwegen mavo en vbo en invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs; Amendement om de bevoegde gezagsorganen in een samenwerkingsverband aan te laten sluiten bij dezelfde rechtspersoon

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 25410, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal