Kamerstukken in dossier 25409

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging enkele (onderwijs)wetten i.v.m. totstandbrengen Wet op het primair onderwijs en Wet op de expertisecentra; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-06-1997 1996-1997 Kamerstuk 25409, nr. 1;2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging enkele (onderwijs)wetten i.v.m. totstandbrengen Wet op het primair onderwijs en Wet op de expertisecentra; Amendement inzake rechtstreekse toelating tot het speciaal onderwijs voor bepaalde kinderen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 25409, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging enkele (onderwijs)wetten i.v.m. totstandbrengen Wet op het primair onderwijs en Wet op de expertisecentra; Amendement inzake aanpassing van de formulering van art. 63e

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 25409, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging enkele (onderwijs)wetten i.v.m. totstandbrengen Wet op het primair onderwijs en Wet op de expertisecentra; Amendement inzake het vaststellen van afwijkende bepalingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 25409, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging enkele (onderwijs)wetten i.v.m. totstandbrengen Wet op het primair onderwijs en Wet op de expertisecentra; Amendement tot toevoeging van een artikel inzake vernieuwing van het primair onderwijs (art. 13f: innovatieplan)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 25409, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging enkele (onderwijs)wetten i.v.m. totstandbrengen Wet op het primair onderwijs en Wet op de expertisecentra; Amendement tot handhaving van de citeertitel Interimwet op het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 25409, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging enkele (onderwijs)wetten i.v.m. totstandbrengen Wet op het primair onderwijs en Wet op de expertisecentra; Amendement tot het schrappen van de verplichting dat de permanente commissie leerlingenzorg een onafhankelijke voorzitter heeft

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 25409, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging enkele (onderwijs)wetten i.v.m. totstandbrengen Wet op het primair onderwijs en Wet op de expertisecentra; Amendement inzake de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht op de permanente commissie leerlingenzorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 25409, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging enkele (onderwijs)wetten i.v.m. totstandbrengen Wet op het primair onderwijs en Wet op de expertisecentra; Amendement inzake instemmingsrecht voor het bevoegd gezag van een basisschool waar personeel van speciale scholen wordt ingezet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 25409, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging enkele (onderwijs)wetten i.v.m. totstandbrengen Wet op het primair onderwijs en Wet op de expertisecentra; Amendement tot laten vallen van het instellen van een administratief beroep tegen samenwerkingsverbanden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 25409, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal