Kamerstukken in dossier 25041

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op de Onderwijsraad; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-10-1996 1996-1997 Kamerstuk 25041, nr. 1;2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op de Onderwijsraad; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-01-1997 1996-1997 Kamerstuk 25041, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op de Onderwijsraad; Amendement inzake het horen van de raad bij inhouding van de bekostiging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-01-1997 1996-1997 Kamerstuk 25041, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op de Onderwijsraad; Amendement inzake horen raad bij ontheffing Wet medezeggenschap onderwijs en WHW i.v.m. eigen aard school of instelling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-01-1997 1996-1997 Kamerstuk 25041, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op de Onderwijsraad; Amendement inzake terugwerkende kracht bij inwerkingtreding van de wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-01-1997 1996-1997 Kamerstuk 25041, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op de Onderwijsraad; Amendement inzake in acht te nemen pluriformiteit bij de samenstelling van de raad

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-01-1997 1996-1997 Kamerstuk 25041, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op de Onderwijsraad; Gewijzigd amendement inzake terugwerkende kracht bij inwerkingtreding van de wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-01-1997 1996-1997 Kamerstuk 25041, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op de Onderwijsraad; Motie over het voorleggen van concept-wetsvoorstellen en nota's aan de Onderwijsraad

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-01-1997 1996-1997 Kamerstuk 25041, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op de Onderwijsraad; Gewijzigd amendement inzake het onderbrengen van de taak van de adviescommissie toepassing onderwijsregelingen bij die van de Onderwijsraad

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-01-1997 1996-1997 Kamerstuk 25041, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet op de Onderwijsraad; Brief minister inzake taakverdeling tussen de nieuwe Onderwijsraad en de Adviescommissie Onderwijsaanbod

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-07-1997 1996-1997 Kamerstuk 25041, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal