Kamerstukken in dossier 24782

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Meststoffenwet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-06-1996 1995-1996 Kamerstuk 24782, nr. 1;2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Meststoffenwet; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-01-1997 1996-1997 Kamerstuk 24782, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Meststoffenwet; Amendement om aangifteplichtigen die kiezen voor forfaitaire aangifte niet achter te stellen bij hen die verfijnde aangifte doen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-01-1997 1996-1997 Kamerstuk 24782, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Meststoffenwet; Gewijzigd amendement inzake uitstel van vaststelling van de hoogte van de mineralenheffingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-01-1997 1996-1997 Kamerstuk 24782, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Meststoffenwet; Amendement om de beëindiging van de bestemmingsheffing samen te laten vallen met de invoering van regulerende heffingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-01-1997 1996-1997 Kamerstuk 24782, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Meststoffenwet; Amendement inzake het vervallen van de in de artikelen 13z en 13aj neergelegde regeling van 'tijdelijke delegatie'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-01-1997 1996-1997 Kamerstuk 24782, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Meststoffenwet; Amendement inzake verlaging van de normen voor fosfaat en stikstof

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-01-1997 1996-1997 Kamerstuk 24782, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Meststoffenwet; Amendement om ondernemers die onder de verliesnorm produceren toch te stimuleren om het mineralenverlies terug te dringen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-01-1997 1996-1997 Kamerstuk 24782, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Meststoffenwet; Amendement om te voorkomen dat als gevolg van zeer hoge totaalheffingen de continuïteit van de bedrijfstak in gevaar komt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-01-1997 1996-1997 Kamerstuk 24782, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Meststoffenwet; Amendement om het systeem van de mestproductierechten met het daaraan gekoppelde uitbreidingsverbod te laten vervallen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-01-1997 1996-1997 Kamerstuk 24782, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal