Kamerstukken in dossier 24622

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-03-1996 1995-1996 Kamerstuk 24622, nr. 1;2 Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer; Amendement om de belangen genoemd in art. 3, eerste lid tot uitdrukking te laten komen in de samenstelling van de raad van advies

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-04-1997 1996-1997 Kamerstuk 24622, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer; Motie om de directeur Staatsbosbeheer op te dragen politieke uitspraken met het hen toekomend gewicht te behandelen Staten en gemeenteraden door de directeur Staatsbosbeheer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-04-1997 1996-1997 Kamerstuk 24622, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer; Amendement over adviesbevoegdheid voor gemeenten en provincies m.t.b. beheerstaken groenbeheer door Staatsbosbeheer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-05-1997 1996-1997 Kamerstuk 24622, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer; Amendement ter vervanging van nr. 12

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-05-1997 1996-1997 Kamerstuk 24622, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer; Amendement ter vervanging van nr. 13

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-05-1997 1996-1997 Kamerstuk 24622, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer; Nader gewijzigd amendement om rekening te houden met de inzichten van provincies en gemeenten betreffende de wijze van het beheer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-1997 1996-1997 Kamerstuk 24622, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-06-1997 1996-1997 Kamerstuk 24622, nr. 290 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer; Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-06-1997 1996-1997 Kamerstuk 24622, nr. 290a Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer; Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-06-1997 1996-1997 Kamerstuk 24622, nr. 290b Eerste Kamer der Staten-Generaal