Kamerstukken in dossier 24321

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet Milieubeheer en Wet bodembescherming; aanvulling ivm nazorg van gesloten stortplaatsen; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-1995 1994-1995 Kamerstuk 24321, nr. 1;2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet Milieubeheer en Wet bodembescherming; aanvulling ivm nazorg van gesloten stortplaatsen; Amendement inzake het gebruik van heffingen ter verevening van kosten t.b.v. niet-bedrijfsgebonden stortplaatsen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-09-1996 1995-1996 Kamerstuk 24321, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet Milieubeheer en Wet bodembescherming; aanvulling ivm nazorg van gesloten stortplaatsen; Amendement m.b.t. het gebruik van de middelen uit het fonds

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-09-1996 1995-1996 Kamerstuk 24321, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet Milieubeheer en Wet bodembescherming; aanvulling ivm nazorg van gesloten stortplaatsen; Amendement m.b.t. aansprakelijkheid voor schade van voormalige exploitanten van stortplaatsen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-09-1996 1995-1996 Kamerstuk 24321, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet Milieubeheer en Wet bodembescherming; aanvulling ivm nazorg van gesloten stortplaatsen; Amendement inzake de aanwijzingen van gedeputeerde staten inzake bestemming en gebruik van een voormalige stortplaats

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-09-1996 1995-1996 Kamerstuk 24321, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet Milieubeheer en Wet bodembescherming; aanvulling ivm nazorg van gesloten stortplaatsen; Brief minister over mogelijkheden in Europees verband om subsidie te krijgen voor het schoonmaken van baggerspecie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-10-1996 1996-1997 Kamerstuk 24321, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet Milieubeheer en Wet bodembescherming; aanvulling ivm nazorg van gesloten stortplaatsen; Brief minister inzake voortzetting van de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel, die op 29 augustus 1996 geschorst is

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-02-1997 1996-1997 Kamerstuk 24321, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet Milieubeheer en Wet bodembescherming; aanvulling ivm nazorg van gesloten stortplaatsen; Tweede nota van wijziging i.v.m. verschuiving van de datum van 1 maart 1995 naar 1 september 1996, en enkele andere wijzigingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-02-1997 1996-1997 Kamerstuk 24321, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet Milieubeheer en Wet bodembescherming; aanvulling ivm nazorg van gesloten stortplaatsen; Amendement over opstelling van een nazorgplan door de exploitant

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-06-1997 1996-1997 Kamerstuk 24321, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet Milieubeheer en Wet bodembescherming; aanvulling ivm nazorg van gesloten stortplaatsen; Derde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-06-1997 1996-1997 Kamerstuk 24321, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal