Kamerstukken in dossier 33882

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33882, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Oskam ter vervanging van nr. 9, dat regelt dat een vrijheidsbeperkende maatregel voor ten hoogste tien jaar kan worden opgelegd in plaats van voor ten hoogste vijf jaren, indien de verdachte in de vijf jaren voorafgaand aan zijn veroordeling dezelfde maatregel voor een soortgelijk feit bij rechterlijke uitspraak opgelegd heeft gekregen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 33882, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast; Amendement; Amendement van het lid Van Dekken dat regelt dat een bevel van de burgemeester als bedoeld in artikel 172a, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet alleen kan worden gekoppeld aan bij algemene maatregel van bestuur aangewezen sancties van private organisaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 33882, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast; Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 33882, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast; Amendement; Amendement van het lid Helder waarmee de strafverzwaringsgrond bij openlijk geweld in vereniging niet langer aan het individu gebonden is.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 33882, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast; Amendement; Amendement van het lid Helder ter vervanging van nr. 13, waarmee de strafverzwaringsgrond bij openlijk geweld in vereniging niet langer aan het individu gebonden is.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 33882, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Oskam en Helder ter vervanging van nr. 10 dat een vrijheidsbeperkende maatregel voor ten hoogste tien jaar kan worden opgelegd in plaats van voor ten hoogste vijf jaren, indien de verdachte in de vijf jaren voorafgaand aan zijn veroordeling dezelfde maatregel voor een soortgelijk feit bij rechterlijke uitspraak opgelegd heeft gekregen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 33882, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Oskam c.s. ter vervanging van nr. 8 dat regelt dat een door de burgemeester op te leggen gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht aan personen die individueel of in groepsverband eenmalig (ernstig) of herhaaldelijk (al dan niet ernstig) de openbare orde hebben verstoord, kan worden verspreid over (maximaal) negentig dagen binnen een tijdvak van ten hoogste 24 maanden in plaats van ten hoogste 12 maanden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 33882, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast; Motie; Motie van het lid Helder over schrappen van het woord "ernstige" uit artikel 172a Gemeentewet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 33882, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht ter aanscherping van de maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast; Motie; Motie van het lid Van Nispen over het opleggen van agressietherapie of verslavingsbehandeling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 33882, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal