WS 35 Oppervlaktewaterlichaam categorie B zonder natuurfunctie of KRW-functie

Gegevens in het informatieobject

Dit informatieobject bevat geometrieën die zijn uitgedrukt in de Geography Markup Language (GML). Deze pagina toont voor u de geometrieën op de kaart. Het GML-bestand is echter de authentieke versie van de vastgestelde geometrieën. U kunt de authentieke versie downloaden via: https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Datacollecties/2024/dc-2024-2982/1/gml/dc-2024-2982.gml