Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk, niet zijnde kanalen

Gegevens in het informatieobject

Dit informatieobject bevat geometrieën die zijn uitgedrukt in de Geography Markup Language (GML). Deze pagina toont voor u de geometrieën op de kaart. Het GML-bestand is echter de authentieke versie van de vastgestelde geometrieën. U kunt de authentieke versie downloaden via: https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Datacollecties/2021/dc-2021-28/1/gml/dc-2021-28.gml